Disclaimer

Romtour besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Romtour is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Romtour gecreëerde site.

Romtour wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
Romtour geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Romtour uitdrukkelijk afgewezen.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

© Copyright Alle rechten voorbehouden. Alle rechten, met betrekking tot het Romtour-logo en de merknaam ‘Romtour’ berusten bij Roemenië Reizen (KVK50866542). Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze tenzij schriftelijk overeengekomen. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Search Tour

Find your dream tour today!